Usługi

Oferta Kancelarii Radcy Prawnego Bogdana Bodziony jest skierowana zarówno do przedsiębiorców, klientów indywidualnych (osób fizycznych), jak i Wspólnot Mieszkaniowych.

 

Zakres obsługi prawnej obejmuje:

  • reprezentowanie Klienta przed wszystkimi sądami, także polubownymi oraz organami administracyjnymi;
  • reprezentowanie Klienta w pozasądowych postępowaniach, których celem jest rozwiązanie sporu z kontrahentem, w tym udział w mediacji;
  • przygotowywanie i opiniowanie pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami wszelkich sporządzanych dokumentów, w tym umów, uchwał, regulaminów, pism;
  • uczestniczenie w negocjacjach z kontrahentami Klienta;
  • udzielanie porad prawnych oraz konsultacji;
  • sporządzanie pisemnych opinii prawnych;
  • pomoc w dochodzeniu należności od dłużników Klienta, w tym prowadzenie postępowań egzekucyjnych;
  • pomoc w przygotowywaniu ofert oraz dokumentacji przetargowej z zakresu zamówień publicznych, reprezentowanie Klienta w postępowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą.

 

Dominującymi obszarami działalności Kancelarii są prawo cywilne, szeroko rozumiane zagadnienia dotyczące nieruchomości, prawo gospodarcze, prawo administracyjne i prawo pracy.

 

Kancelaria specjalizuje się w zagadnieniach inwestycji budowlanych, w tym z zakresu prawa budowlanego, zagospodarowania przestrzennego, prawa wodnego, ochrony środowiska i zabytków, umów o roboty budowlane oraz prace projektowe, umów deweloperskich.

 

Zajmujemy się również regulacją stanu prawnego nieruchomości oraz zagadnieniami z zakresu gospodarki nieruchomościami – zwłaszcza wywłaszczeniami, w tym pod budowę dróg i opłatami adiacenckimi.