Po 14 latach goszczenia na Świętojerskiej nadszedł czas na zmianę siedziby - wymuszoną koronawirusem. Aktualny adres Kancelarii: ul. Ryżowa 49 lok. 310, 02-495 Warszawa. Prosimy o kontakt w celu umówienia terminu spotkania. Tel. 602 674 719, e-mail. bogdan.bodziony@gmail.com

(...)

Czytaj więcej →

Czytaj więcej →

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 28 września 2002 r.

 

w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu.

Na podstawie art. 223 ust. 2 i art. 225 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

 

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. Rozporządzenie określa:

Czytaj więcej →

Materiał przygotowany w formacie *.PDF do pobrania TUTAJ. Aby poprawnie odczytać załączony plik należy pobrać program Acrobat Reader. (...)

Czytaj więcej →