Informacja o kancelarii radcy prawnego Bogdana Bodziony

Kancelaria Radcy Prawnego Bogdan Bodziony rozpoczęła swoją działalność we wrześniu 2006 r. i posiada wieloletnią praktykę w świadczeniu usług prawnych dla podmiotów gospodarczych oraz dla klientów indywidualnych.

Właścicielem Kancelarii jest radca prawny Bogdan Bodziony, który czuwa nad zapewnieniem najwyższych standardów ochrony prawnej oraz maksymalizacji korzyści zarówno w bieżącej, jak i długoterminowej działalności firmy.

Szczególnym atutem Kancelarii jest połączenie wiedzy, doświadczenia oraz kreatywności w doradztwie prawnym.

Usługi prawne obejmują wszystkie obszary prowadzenia działalności gospodarczej. Dominującymi specjalizacjami Kancelarii są prawo cywilne, szeroko rozumiane zagadnienia dotyczące nieruchomości, prawo gospodarcze, prawo administracyjne i prawo pracy.

Specyfika procesów budowlanych i inwestycyjnych wymaga niejednokrotnie nieszablonowych działań oraz kompleksowej pomocy prawnej w trakcie ich realizacji.

Kancelaria Radcy Prawnego Bogdan Bodziony jest poszukiwanym ekspertem w wielu dziedzinach, jednakże w szczególności w sprawach związanych z problemami inwestycji budowlanych, w tym zagadnienia prawa budowlanego, zagospodarowania przestrzennego i umów o roboty budowlane oraz prace projektowe, umów deweloperskich. Reprezentujemy zarówno inwestorów, jak i wykonawców robót budowlanych, projektantów, wspólnoty mieszkaniowe, nabywców lokali i obiektów w toku negocjowania umów, sporach sądowych, sprawach z zakresu zamówień publicznych, postępowaniu administracyjnym oraz przed sądami administracyjnymi. Zajmowaliśmy się m.in. problemami związanymi z projektowaniem i budową osiedli oraz budynków mieszkalnych, budynków biurowych i biurowo-usługowych, obiektów użyteczności publicznej, zakładów przemysłowych, hipermarketów, oczyszczalni ścieków, dróg, sieci uzbrojenia terenu, obiektów budowlanych telefonii komórkowej, metra.

Kancelaria posiada doświadczenie związane z prywatyzacją przedsiębiorstw państwowych i jednoosobowych spółek Skarbu Państwa, a także opracowaniem analiz stanu prawnego przedsiębiorstw i spółek, zakupem nieruchomości, przedsiębiorstw i ich zorganizowanych części oraz dzierżawą obiektów produkcyjnych.

Zajmujemy się również regulacją stanu prawnego nieruchomości. Reprezentujemy naszych klientów m.in. w postępowaniach dotyczących zasiedzenia nieruchomości, zniesienia współwłasności, ustanowienia prawa użytkowania wieczystego, nabywania nieruchomości przez cudzoziemców.

W zakresie prawa administracyjnego Kancelaria koncentruje się na aspektach związanych z prawem budowlanym, zagospodarowaniem przestrzennym, drogami publicznymi, prawem wodnym, gospodarką nieruchomościami – zwłaszcza wywłaszczeniami, ochroną środowiska i zabytkami. Zakres świadczonej pomocy prawnej obejmuje reprezentację przed organami administracji, wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Oferujemy zarówno obsługę stałą, jak też świadczenie obsługi prawnej na doraźne zlecenie.

Celem zapewnienia naszym Klientom maksymalnej efektywności i szybkości w realizacji zleceń, posiadamy Zespół wyspecjalizowanych prawników realizujących roszczenia w drodze przedsądowych negocjacji, jak i dochodzenia roszczeń przed sądami.

Zespół Kancelarii stanowią:

  • Bogdan Bodziony – radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (1986 r.) Ukończył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie w 1991 r. W 1990 r. odbył praktykę w firmie Watt, Tieder, Killian & Hoffar w Waszyngtonie.W latach 1986-1992 pracownik Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. Od 1992 r. wykonuje zawód radcy prawnego. Współpracował z kancelariami międzynarodowymi (White & Case, Miller, Canfield) oraz krajowymi (Janowski, Kłossowski, Dąbrowska, Ignatjew sp.j., Lengiewicz, Wrońska, Berezowska i wspólnicy, Skoczyński Wachowiak Strykowski). Współautor licznych publikacji z zakresu prawa budowlanego, zagospodarowania przestrzennego, umów o roboty budowlane, wykładowca na kursach i seminariach, poświęconych tej problematyce.
  • Marta Lewandowska – radca prawny. Zajmuje się kompleksową obsługą prawną podmiotów gospodarczych, w tym podmiotów leczniczych. Specjalizuje się w doradztwie z zakresu prawa pracy, prawa umów handlowych, prawa cywilnego oraz prawa medycznego. Prowadzi autorskie “szyte na miarę” szkolenia dla przedsiębiorstw.  Wpisana na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.
  • Michał Karczmarczyk – radca prawny, Posiada bogate doświadczenie zawodowe nabyte w trakcie wieloletniej pracy w sądach powszechnych, jednostkach samorządu terytorialnego oraz kancelariach obsługujących międzynarodowe podmioty finansowe. Doświadczony procesualista. Skutecznie reprezentował klientów w kilkuset sprawach przed sądami wszystkich instancji oraz Sądem Najwyższym. Wpisany na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. W kancelarii odpowiedzialny za prowadzenie spraw, których przedmiotem są nieruchomości (postępowanie wieczystoksięgowe, zasiedzenie, zniesienie współwłasności) oraz kompleksową obsługę korporacyjną przedsiębiorców (tworzenie spółek, opiniowanie umów, spory między wspólnikami, reprezentowanie wspólników i akcjonariuszy podczas zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń, postępowanie rejestrowe).
  • Rafał Lenczewski – radca prawny. Doświadczenie zawodowe zdobywał współpracując z licznymi kancelariami prawnymi. Reprezentował klientów z kraju oraz zagranicy w kilkuset procesach toczących się w sądach na terenie całego kraju, co przełożyło się na ogromną praktykę procesową. Wpisany na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. W kancelarii odpowiedzialny za obsługę spraw odszkodowawczych przeciwko towarzystwom ubezpieczeń, rodzinnych (rozwody, alimenty, kontakty z dzieckiem) oraz spadkowych (stwierdzenia nabycia spadku, spis inwentarza, dział spadku, zachowek). Specjalizuje się także w pomocy prawnej dłużnikom (antywindykacja, ochrona przed komornikiem, upadłość konsumencka), oraz w sprawach karnych w aspekcie obowiązku naprawienia u pokrzywdzonych wyrządzonej przestępstwem szkody.
  • Tomasz Licznerski – radca prawny. Specjalizuje się w kompleksowej obsłudze przedsiębiorstw (corporate law), ze szczególnym uwzględnieniem prawa handlowego, zagadnień zamówień publicznych i alternatywnych metod rozwiązywania sporów (mediacje, arbitraż) Zapewnia także wsparcie przy pozyskiwaniu dotacji. Wpisany na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.