Po 14 latach goszczenia na Świętojerskiej nadszedł czas na zmianę siedziby - wymuszoną koronawirusem. Aktualny adres Kancelarii: ul. Ryżowa 49 lok. 310, 02-495 Warszawa. Prosimy o kontakt w celu umówienia terminu spotkania. Tel. 602 674 719, e-mail. bogdan.bodziony@gmail.com

(...)

Czytaj więcej →

Wraz ze współpracującymi radcami prawnymi, wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, przygotowaliśmy ofertę świadczenia pomocy prawnej w sprawach związanych z kryzysem i szczególnymi regulacjami na czas epidemii. We wszelkich sprawach związanych z oferowaną pomocą prawną proszę kontaktować się z koordynatorem zespołu – radcą prawnym Rafałem Lenczewskim, tel. +48 694 102 005, e-mail: rafal.lenczewski@kancelariakml.pl

(...)

Czytaj więcej →

Informacja dotycząca umów kredytowych (indeksowanych, waloryzowanych i denominowanych) do waluty frank szwajcarski (CHF) w świetle aktualnej sytuacji prawnej

Klauzule niedozwolone

Punktem wyjścia w sporach pomiędzy konsumentami-kredytobiorcami a bankami jest analiza umowy pod kątem postanowień abuzywnych, to jest takich, które łącznie spełniają przede wszystkim następujące przesłanki:

nie powstały w wyniku negocjacji pomiędzy stronami, tj. zostały narzucone jednej stronie przez (...)

Czytaj więcej →

Zgodnie art. 20 ust. 1 ustawy  z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zm.): „Jeżeli lokali wyodrębnionych, wraz z lokalami niewyodrębnionymi, jest więcej niż siedem, właściciele lokali są obowiązani podjąć uchwałę o wyborze jednoosobowego lub kilkuosobowego zarządu. Członkiem zarządu może być wyłącznie osoba fizyczna wybrana spośród właścicieli lokali lub spoza ich grona.” Zarząd kieruje sprawami wspólnoty mieszkaniowej i reprezentuje ją na zewnątrz oraz w stosunkach między wspólnotą a poszczególnymi właścicielami lokali (art. 21 ust. 1). Czynności zwykłego zarządu podejmuje zarząd samodzielnie (art. 22 ust. 1), zaś „Do podjęcia przez zarząd czynnośc (...)

Czytaj więcej →

Czytaj więcej →